Obecná ustanovení

 1. Toto jsou obchodní podmínky internetového obchodu trobica.cz, provozovaným Patrikem Mackem, se sídlem společnosti náměstí Míru 22, 763 16 Fryšták, Česká republika, IČ 87785919, DIČ CZ9205104469 (dále jen jako „prodávající). Součástí obchodních podmínek je mimo jiné také informování o ochraně osobních údajů, kódy třetích stran, prohlášení o přístupnosti, cookies.
 2. Obchodní podmínky v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen „kupujících“) vzniklé na základě uzavřené kupní smlouvy.
 3. V kupní smlouvě lze sjednat odchylná ujednání od obchodních podmínek. Tato odchylná ujednání mají přednost před zněním obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Objednávkou se rozumí vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů (tj. osobní údaje, fakturační údaje, způsob dopravy a platba), které jsou uvedeny na výše uvedených internetových stránkách. Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek, jakož i platnou výši ceny ujednané ceny, která je na výše uvedených internetových stránkách uvedena.
 2. Vystavení zboží na výše uvedených internetových stránkách se považuje za výzvu k podávání nabídek na uzavření kupní smlouvy, tzn. ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se nepoužije.
 3. Objednávka se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy prodávající přijme návrh na uzavření kupní smlouvy. O přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy se prodávající zavazuje prostřednictvím uvedené e-mailové adresy kupujícího informovat. Prodávající se také zavazuje kupujícího informovat o průběhu vyřizování dané kupní smlouvy.
 4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kuní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si kupující hradí sám.
 5. Prodávající má právo odmítnout objednávku od kupujícího, který v minulosti řádně neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží. U objednávek výrazně převyšujících obvyklé množství má prodávající právo požadovat zálohu nebo úhradu objednávky předem.
 6. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY – písemně na email objednavky@trobica.cz nebo poštou na adresu v obecném ustanovení.

Kupní cena

 1. Kupní cenou se rozumí cena uvedená v korunách českých („Kč“) uvedená u jednotlivého zboží na výše uvedených internetových stránkách. Ceny jsou uvedeny včetně zákonem stanovené sazby DPH.
 2. Cena za zboží nezahrnuje cenu za balné a dopravu – tyto náklady jsou v každé objednávce uvedeny odděleně, a to včetně jejich výše. Odesláním objednávky kupující souhlasí s výší těchto nákladů a zavazuje se je prodávajícímu uhradit.
 3. Uvedením nových cen zboží na výše uvedených internetových stránkách se dříve uvedené ceny stávají neplatnými. Tímto nejsou dotčeny návrhy na uzavření kupní smlouvy za platnosti cen původních.
 4. Kupní cena je splatná buď při osobním převzetí kupní smlouvy, nebo převodem odpovídající částky na účet prodávajícího před expedicí objednávky. Pro tento účel je stanoven účet prodávajícího 107-4513590227/0100 a v Eurech 123-2126960217/0100. V případě, že je zboží placeno převodem na účet prodávajícího, je zboží expedováno až po připsání kupní ceny na výše uvedený účet prodávajícího.

Káva za cenu poštovného

     1. Káva za cenu poštovného se týká jednorázové promoakce, která je nastavena marketingovou kampaní a platí vždy na 125g kávy. Respektive, každá káva stojí 89Kč. V případě volby dopravy vyzvednutí na naší provozovně ve Fryštáku bude vždy účtována cena 89Kč za 1ks 125g kávy. V případě objednávky na eshopu a přidání více kusů, bude následně cena dopočítána dle množství objednaných 125g káv. 


Dodací podmínky, přechod vlastnického práva

 1. Místem plnění je bydliště nebo místo podnikání kupujícího, případně jiné místo, které kupující uvedl v objednávce.
 2. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího převzetím zboží a zaplacením kupní ceny v plné výši.
 3. Prodávající vyexpeduje zboží nejpozději do 14 pracovních dní od uzavření kupní smlouvy. V případě, že není možné v této lhůtě objednané zboží dodat, bude kupující informován o nejkratším možném termínu dodání.
 4. V případě chybně zadané adresy kupujícím a z toho důvodu nedoručením zásilky kupujícímu si prodávající vyhrazuje právo v případě opakovaného doručení požádat o proplacení objednávky předem převodem na účet a zároveň i zaplacení přepravních nákladů, které vzniknou opakovaným doručením zásilky.
 5. Způsob dopravy je možný více způsoby, a to osobním vyzvednutím (na prodejně ve Fryštáku u Zlína, ve společnosti Penepex ve Starám Městě u Uherského Hradiště), nebo zasláním prostřednictvím České pošty, nebo vyzvednutím v Zásilkovně, nebo Zásilkovnou na adresu a nově službou PPL balík do ruky.
 6. Způsob platby je možný při převzetí zboží, nebo převodem z účtu na účet, online platbou přes COMGATE.
 7. Ceny za přepravu se liší v návaznosti na rozměr a hmotnost dané zásilky. U přepravce Zásilkovna se nedají posílat zásilky přesahující 10kg.
 8. Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

  Platba kartou

  Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

  Platba bankovním převodem

  Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

  Loga banky

  Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

  Kontakty

  ComGate Payments, a.s.
  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Tel:  +420 228 224 267

Práva z vadného plnění, odstoupení od smlouvy

 1. Prodávající neručí za vady vzniklé nesprávným použitím či skladováním zboží kupujícím.
 2. Prodávající se zavazuje distribuovat zboží v souladu s platnými právními předpisy, v deklarované kvalitě, množství a ceně, jinak nepoškozené či znehodnocené. Pokud nebudou tyto atributy dodrženy, má kupující práva z vadného plnění. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními přepisy – zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho podnikání spolu s písemným řádě specifikovaným oznámením vad a číslem objednávky. Prodávající vyřídí uznanou reklamaci výměnou zboží, popř. vrácením kupní ceny zboží, a to do 5 pracovních dnů. Pokud je zásilka viditelně poškozena, nebo pokud jsou na obalu zjevné vady, nebo má neúplný obsah, tak má kupujícího právo odmítnout převzetí zásilky.
 3. Kupující, který je spotřebitelem, má dle ustanovení § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující je povinen o odstoupení vyrozumět prodávajícího písemně, a to prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu objednavky@trobica.cz nebo doporučeným dopisem na adresu výše uvedeného sídla prodávajícího. V odstoupení od smlouvy kupující uvede číslo objednávky, datum odeslání objednávky a číslo účtu pro vrácení peněz. Kupující je také povinen bezpečně a odpovídajícím způsobem doručit prodávajícímu zboží tak, aby nedošlo k poškození zboží, a to na vlastní náklady prodávajícímu. Možnost vrácení peněz vzniká v případě, kdy kupující poškodí obal zboží či jinak znehodnotí nebo poškodí vrácené zboží. Kupující nemůže odstoupit v případech stanovených v § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského znění, v platném znění.

Ochrana osobních údajů

Shromažďované informace a jejich využití

 1. Přístup na stránky trobica.czmůže být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i dalších právních předpisů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutím těchto údajů vyslovuje Uživatel souhlas se zpracováním osobních údajů Provozovatelem.

 

Předávání osobních údajů

 1. Provozovatel spolupracuje se subjekty, které mu poskytují různé služby. Tyto subjekty, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.
 2. Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním řízení a vyšetřování ve veřejném zájmu.

 

Cookies

 1. "Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.
 2. Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.
 3. Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

 

Odkazy na jiné stránky

 1. Na stránkách trobica.czjsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných subjektů.

 

Změny v politice ochrany osobních dat

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístněn na těchto stránkách.

 

Chování Uživatelů

 1. Uživatel se zavazuje, že se při používání tohoto Portálu bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito Pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních Uživatelů.
 2. Na základě žádosti kupujícího se prodávající zavazuje vymazat všechna osobní data kupujícího z interních databází.
 3. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:
 • zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek Portálu;
 • zasahovat do bezpečnosti tohoto Portálu;
 • přistupovat na Portál, zadávat, měnit anebo číst data na Portálu za pomoci automatizovaných skriptů anebo dalšího speciálního programového vybavení umožňujícího dávkově zpracovávat anebo hromadně vytěžovat informace (např. roboty, crawlery a spidery); pravidla používání těchto programů jsou upraveny dle: http://en.wikipedia.org/wiki/Robots_exclusion_standard)
 • zasahovat jiným Uživatelům do užívání tohoto Portálu anebo jakýmkoli způsobem jim v užití Portálu bránit;
 • využívat Portál pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv;
 • zasílat na tento Portál zprávy anebo nahrávat soubory obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;
 • vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných Uživatelů;
 • pokoušet se získat přístup ke stránkám tohoto Portálu, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti;
 • šířit na stránkách tohoto Portálu jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům Provozovatele. Zejména se zavazuje nešířit klamavé či nepravdivé zprávy či materiály, materiály které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy pohlaví a které propagují násilí či jakékoli jiné protiprávní jednání.
 1. V případě porušení těchto pravidel Uživatelem, může být ze strany Poskytovatele takové jednání považováno za porušení smluvních podmínek, resp. takovému Uživateli může být přístup na Portál znemožněn.

 

Odpovědnost a právní příslušnost

 1. Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu s právními předpisy České republiky.
 2. Ustanovení Pravidel, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

 

GDPR aneb nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 2. Osobní údaje, tj. jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa/sídlo je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a pro další plnění ze smlouvy, pokud dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, jelikož se jedná o osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění smlouvy. Prodávající zpracovává tyto údaje za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
 3. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 3 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, pokud jiný právní předpis nevyžaduje uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
 4. Ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů umožňuje prodávajícímu na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo kupujícímu zasílat novinky a jiná obchodní sdělení, pokud to kupující neodmítne. Tato obchodní sdělení lze kdykoliv a jakýmkoliv způsobem odhlásit.
 5. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů. Správcem je Patrik Macek, se sídlem společnosti náměstí Míru 22, 763 16 Fryšták, Česká republika, IČ 87785919. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel výše uvedené internetové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies (viz odst. VI a X obchodních podmínek)
 6. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Patrik Macek

 

Kódy třetích stran

 1. Na tomto webu trvale používáme kódy od společnosti Google, které nám pomáhají analyzovat, kam návštěvníci chodí a jak se na tomto webu chovají. Při probíhajících kampaních se mohou na webu krátkodobě objevit i kódy dalších měřicích nástrojů.

 

Prohlášení o přístupnosti

 1. Provozovatel www stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.
 2. Při tvorbě stránek bylo přihlíženo k metodickému pokynu MVČR (Best practice – pravidla pro tvorbu přístupného webu, z 25. 8. 2004), k hlavním normám WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines 1.0, z 5. 5. 1999), s důrazem na splnění pravidel s prioritou 1, a k metodickým pokynům projektu „Blind Friendly Web“ Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (ze dne 4. 2. 2004).

 

Cookies

 1. Tato webová stránka používá cookies. K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.
 2. Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní.
 3. Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše povolení.
 4. Tato stránka používá různé typy cookies. Některé cookies jsou umístěny službami třetích stran, které se objevují na našich stránkách.
 5. Váš souhlas se týká následujících domén: www.trobica.cz
 6. Váš současný stav: Povolit všechny cookies (Nutné, Preferenční, Statistické, Marketingové).

Změnit souhlas  |  Odebrat souhlas

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 22.10.2020 až do odvolání. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Pro sjednanou kupní smlouvu platí vždy obchodní podmínky, které jsou na výše uvedených internetových stránkách uvedeny v momentu objednání zboží. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktuje prostřednictvím e-mailové adresy objednavky@trobica.cz , nebo telefonicky na tel. číslo +420 724 034 916.