Shromažďované informace a jejich využití

 1. Přístup na stránky trobica.cz může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i dalších právních předpisů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutím těchto údajů vyslovuje Uživatel souhlas se zpracováním osobních údajů Provozovatelem.

Předávání osobních údajů

 1. Provozovatel spolupracuje se subjekty, které mu poskytují různé služby. Tyto subjekty, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.
 2. Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním řízení a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Cookies

 1. "Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.
 2. Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.
 3. Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Odkazy na jiné stránky

 1. Na stránkách trobica.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných subjektů.

Změny v politice ochrany osobních dat

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístněn na těchto stránkách.

Chování Uživatelů

 1. Uživatel se zavazuje, že se při používání tohoto Portálu bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito Pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních Uživatelů.
 2. Na základě žádosti kupujícího se prodávající zavazuje vymazat všechna osobní data kupujícího z interních databází.
 3. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:
 • zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek Portálu;
 • zasahovat do bezpečnosti tohoto Portálu;
 • přistupovat na Portál, zadávat, měnit anebo číst data na Portálu za pomoci automatizovaných skriptů anebo dalšího speciálního programového vybavení umožňujícího dávkově zpracovávat anebo hromadně vytěžovat informace (např. roboty, crawlery a spidery); pravidla používání těchto programů jsou upraveny dle: http://en.wikipedia.org/wiki/Robots_exclusion_standard)
 • zasahovat jiným Uživatelům do užívání tohoto Portálu anebo jakýmkoli způsobem jim v užití Portálu bránit;
 • využívat Portál pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv;
 • zasílat na tento Portál zprávy anebo nahrávat soubory obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;
 • vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných Uživatelů;
 • pokoušet se získat přístup ke stránkám tohoto Portálu, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti;
 • šířit na stránkách tohoto Portálu jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům Provozovatele. Zejména se zavazuje nešířit klamavé či nepravdivé zprávy či materiály, materiály které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy pohlaví a které propagují násilí či jakékoli jiné protiprávní jednání.
 1. V případě porušení těchto pravidel Uživatelem, může být ze strany Poskytovatele takové jednání považováno za porušení smluvních podmínek, resp. takovému Uživateli může být přístup na Portál znemožněn.

Odpovědnost a právní příslušnost

 1. Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu s právními předpisy České republiky.
 2. Ustanovení Pravidel, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

GDPR aneb nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 2. Osobní údaje, tj. jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa/sídlo je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a pro další plnění ze smlouvy, pokud dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, jelikož se jedná o osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění smlouvy. Prodávající zpracovává tyto údaje za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
 3. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 3 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, pokud jiný právní předpis nevyžaduje uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
 4. Ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů umožňuje prodávajícímu na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo kupujícímu zasílat novinky a jiná obchodní sdělení, pokud to kupující neodmítne. Tato obchodní sdělení lze kdykoliv a jakýmkoliv způsobem odhlásit.
 5. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů. Správcem je Patrik Macek, se sídlem společnosti náměstí Míru 22, 763 16 Fryšták, Česká republika, IČ 87785919. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel výše uvedené internetové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies (viz odst. VI a X obchodních podmínek)
 6. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Patrik Macek

 

Kódy třetích stran

 1. Na tomto webu trvale používáme kódy od společnosti Google, které nám pomáhají analyzovat, kam návštěvníci chodí a jak se na tomto webu chovají. Při probíhajících kampaních se mohou na webu krátkodobě objevit i kódy dalších měřicích nástrojů.

 

Prohlášení o přístupnosti

 1. Provozovatel www stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.
 2. Při tvorbě stránek bylo přihlíženo k metodickému pokynu MVČR (Best practice – pravidla pro tvorbu přístupného webu, z 25. 8. 2004), k hlavním normám WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines 1.0, z 5. 5. 1999), s důrazem na splnění pravidel s prioritou 1, a k metodickým pokynům projektu „Blind Friendly Web“ Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (ze dne 4. 2. 2004).

 

Cookies

 1. Tato webová stránka používá cookies. K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.
 2. Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní.
 3. Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše povolení.
 4. Tato stránka používá různé typy cookies. Některé cookies jsou umístěny službami třetích stran, které se objevují na našich stránkách.
 5. Váš souhlas se týká následujících domén: www.trobica.cz
 6. Váš současný stav: Povolit všechny cookies (Nutné, Preferenční, Statistické, Marketingové).

 

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 22.10.2020 až do odvolání. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Pro sjednanou kupní smlouvu platí vždy obchodní podmínky, které jsou na výše uvedených internetových stránkách uvedeny v momentu objednání zboží. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktuje prostřednictvím e-mailové adresy objednavky@trobica.cz , nebo telefonicky na tel. číslo +420 724 034 916.